اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد ششم)

اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد ششم)

به کوشش نرگس پدرام

مجلد حاضر از کتاب اسناد تاریخی خاندان غفاری نخستین جلد از اسناد بازمانده از غلامحسین‌خان غفاری ملقب به صاحب‌اختیار (متوفی ۱۳۲۶ش) است. اسناد این جلد که متعلق به عهد ناصری و مظفری است اغلب مکاتبات میان غلامحسین‌خان غفاری و رجال صاحب‌نامی همچون علی‌خان امین‌الدوله، امین‌السلطان اتابک اعظم و عبدالمجید میرزا عین‌الدوله است. عرایض برخی رجال به ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه و جواب ایشان، مکاتبات در موضوع طاعون سال ۱۳۱۴ق و نامه‌هایی مربوط به مسافرت‌های مظفرالدین‌شاه به اروپا از دیگر اسناد منتشرشده در این مجلد است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.