اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد هفتم)

اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد هفتم)

به کوشش نرگس پدرام

این کتاب ادامه اسناد تاریخی بازمانده از خاندان غفاری، شامل اسناد مختلف دولتی و شخصی غلامحسین‌خان غفاری (صاحب‌اختیار) در دوره محمدعلی‌شاه است. این اسناد عمدتا مربوط به دوره‌‌ای است که صاحب‌اختیار حاکم تهران، فارس و کرمان بوده است. مکاتبات پرشمار او و ظل‌السلطان مربوط به همین دوره است. تعداد قابل توجهی از مراسلات نیز میان صاحب‌اختیار و میرزا ابراهیم‌خان منشی‌باشی است که گویای اوضاع تاریخی و اجتماعی اواخر عهد قاجار است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.