المختارات من الرسائل

المختارات من الرسائل

در برگیرنده رساله فراق نامه، ۴۷۹ فرمان و حکم و نامه و داستان پیل و چکاو

به کوشش غلامرضا طاهر و ایرج افشار
با بهره‌وری از سه فهرست مریم میرشمسی

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.