تاریخ برمکیان

تاریخ برمکیان

سازمان حکومت و دیوانسالارى در قلمرو وسیع عباسیان، در عهد یکی از تواناترین خلفا، به دست برمکیان شکل نهایی به خود گرفت و حیات فرهنگى و اجتماعى بخش اعظم قلمرو خلافت هم به سبب وجود برمکیان از سنن و مظاهر مادى و معنوى ایرانی متاثر شد.
کتاب تاریخ برمکیان مشتمل بر دو بخش و یک ضمیمه است:
بخش اول تحقیقی است درباره تاریخ زندگی برمکیان، خاستگاه، ظهور در صحنه سیاسی، فعالیت فرهنگی، دین و مذهب، تاثیرات اجتماعی و ادبی و علمی، انقراض و علل آن به استناد معتبرترین منابع، همراه با تحلیل‌هایی از جنبه‌های مختلف حیات این خاندان.
بخش دوم متن کهن اخبار برمکیان است، مشتمل بر مجموعه‌ای از اخبار و روایاتی که یکی از معاصران ایشان به نام غسان گرد آورده بود و بعدتر به فارسی ترجمه شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.