تقریرات مصدق در زندان

تقریرات مصدق در زندان

تنظیم‌شده به کوشش ایرج افشار

تردیدی نیست که دکتر محمد مصدق در تاریخ ایران منشا تاثیری عظیم شد. پس برای داوری درست و بی‌غرضانه تاریخ در حق او شناخت گوشه‌های مختلف سرگذشت او لازم است و برای رسیدن به چنین مقصودی به اسناد و مدارک اساسی و اصیلی مانند آنچه در این کتاب آمده احتیاج است.
این کتاب شامل یادداشت‌هایی است که سرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل مصدق در دادگاه‌های نظامی، از گفته‌های مصدق در زندان جمع‌آوری کرده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.