در کوی آرشان

در کوی آرشان

در کوی آرشان بیست گفتار درباره ادب حماسی در ایران باختری و نخستین و مستندترین منبع پژوهشی در این زمینه است. در این مجموعه ادب حماسی ایران به دو شاخه شرقی به زبان‌ فارسی و شاخه غربی به زبان گورانی تقسیم شده است. هسته اصلی مقالات نقد و بررسی حماسه‌های گورانی بر پایه دستنویس‌های موجود همراه با طرح مباحث اساطیری و زبان‌شناسی است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.