دستورالعمل قسامان و مقنیان

دستورالعمل قسامان و مقنیان

تصحیح و تحقیق دکتر ندا حیدرپور نجف‌آبادی و علی صفری آق‌قلعه

درباره کاریز و مسائل مرتبط با آن فقط دو متن کهن بر جای مانده که یکی از آن‌ها با نام انباط المیاه الخفیه اثر ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب الکرجی (سده ۴ و ۵ق) به زبان عربی نگاشته شده است. متن دیگر که خوشبختانه به زبان فارسی است و نسخه منحصربه‌فرد آن در سال‌های اخیر شناخته شده، همین کتاب دستورالعمل قسامان و مقنیان است. این متن، اندکی پیش از سال ۱۱۱۷ق یعنی در اواخر دوره صفوی توسط فخرالدین علیشاه حسین قسام جویمی نوشته شده و حاوی اطلاعات فراوان و ارزشمندی درباره کاریز و مسائل فنی و حقوقی آن است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.