دولت عشق

دولت عشق

بر اساس کتاب منظوم پرتو وحید در اسرار تخت جمشید
سروده علی‌اکبر بصیری شیرازی (بصیرالدین)

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.