دو رساله عرفانی

دو رساله عرفانی

تصحیح و توضیح جمشید جعفری جزه

کتاب حاضر در بردارنده دو رساله عرفانی است که برای نخستین بار منتشر می‌شوند. رساله نخست که به زبان فارسی نوشته شده مفصل‌تر است. در این رساله به مفاهیم مختلف عرفان و تصوف – از تعریف صوفی و تصوف تا آداب ظاهری و باطنی آن همچون توکل، زهد، رضا، یقین، طهارت، مرقعه، خانقاه، سماع و… – پرداخته شده است.
رساله دوم که به زبان عربی نوشته شده کوتاهتر است. این رساله نیز به مفاهیم گوناگون عرفان و‌ تصوف اختصاص دارد.
نویسنده رساله فارسی را نمی‌شناسیم اما مولف رساله عربی ابوعلی دقاق، عارف مشهور سده چهارم و‌ پنجم، است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.