دیوان اشعار طالب جاجرمی

دیوان اشعار طالب جاجرمی

تصحیح و تحقیق دکتر محمدهادی خالق‌زاده

دیوان اشعار طالب جاجرمی، شاعر سده نهم هجری در شیراز، دربردارنده ۴۸۳ غزل، ۱۱۱ رباعی و تعدادی قطعه، مسمط، ترجیع‌بند و ترکیب‌بند است.
طالب اشعار شاعران بزرگی چون خاقانی، سعدی، مولوی، عراقی و حافظ را استقبال نموده و چند تن از فرمانروایان تیموری و دیگر بزرگان نامدار شیراز را مدح گفته است.
وصف شیراز در شعر طالب بسیار و سروده‌های او از فواید تاریخی نیز برخوردار است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.