دیوان رشیدالدین وطواط

دیوان رشیدالدین وطواط

تصحیح و تحقیق دکتر سارا سعیدی ورنوسفادرانی

از دیوان رشیدالدین وطواط، شاعر سخن‌دان و مشهور سده پنجم و ششم هجری، دست‌نویس‌های بسیاری باقی مانده و اشعار زیادی از او در سفینه‌های شعری و جنگ‌ها آمده است. این دیوان که دربردارنده قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیع‌بندها، ترکیب‌بندها، رباعیات و ابیات پراکنده وطواط است، بر اساس بیست و هفت دست‌نویس (اقدم نسخ مورخ ۶۹۹ق است) و جُنگ فراهم آمده و در مقدمه زوایای مختلف زندگی و شعر این شاعر بررسی شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.