رسائل العشاق و وسائل المشتاق

رسائل العشاق و وسائل المشتاق

به کوشش دکتر جواد بشری

رسائل العشاق و وسائل المشتاق اثر سیفی نیشابوری (از ادبا و سرایندگان اواخر عهد سلجوقی و عهد خوارزمشاهیان)، کهن‌ترین نگارش برجای‌مانده در موضوع نامه‌نگاری عاشقانه به زبان فارسی است. سیفی در این اثر – که حاوی یکصد نامه در بیان احوال عاشق و معشوق و وقایع میان ایشان است – از سروده‌های بسیاری بهره برده تا به نوشته خویش عمق و تاثیر بیشتری بخشد. از این رو این کتاب گنجینه‌ای از اشعار کهن فارسی نیز به حساب می‌آید و می‌توان از آن در مطالعات شعرشناسی استفاده کرد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.