سفرنامه سدیدالسلطنه

سفرنامه سدیدالسلطنه

تصحیح و تحشیه احمد اقتداری

محمدعلی‌خان سدیدالسلطنه مینابی، از ماموران دیوانی اواخر عهد قاجار و اوایل پهلوی، در سال‌های ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۶ قمری از بوشهر به تهران، مشهد و کربلا سفر کرد و از راه بصره به بوشهر و بندرعباس بازگشت. او همچنین در سال ۱۳۰۸ شمسی از بندرعباس به تهران رفت و تا سال ۱۳۰۹ در آنجا توقف گزید. کتاب حاضر یادداشت‌های روزانه سدیدالسلطنه در طول این سفرهاست که به همراه شانزده پیوست از یادداشت‌های او در سفرهای دیگری به جنوب ایران به چاپ می‌رسد. آنچه بر اهمیت این کتاب افزوده اطلاعات ارزشمندی است که نویسنده درباره وضعیت شهرها، آثار تاریخی و دولتمردان عصر خود به دست داده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.