سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی

سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی

ترجمه تاج‌الدین کربالی
تصحیح و تحقیق دکتر مجتبی مجرد

سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی (۲۶۸-۳۷۱ق) کهن‌ترین، دقیق‌ترین و معتبرترین منبع در باب زندگی و شیوۀ سلوک عارف نامدار، ابن‌خفیف شیرازی است. اصل کتاب را یکی از مریدان شیخ، به نام ابوالحسن علی بن محمد دیلمی (قرن چهارم هجری) به زبان عربی نوشته که به دست ما نرسیده است. متن حاضر ترجمه‌ای کهن از این کتاب است که در نیمه دوم قرن هشتم هجری به قلم تاج‌الدین کربالی به شیوه‌ای دقیق، ادیبانه و کامل و با افزوده‌هایی در شرح اقوال و حکایات شیخ کبیر، نوشته شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.