شهنامه چنگیزی

شهنامه چنگیزی

تصحیح و تحقیق دکتر وحید قنبری ننیز

شهنامه چنگیزی یا تاریخ منظوم مغول، یکی از مثنوی‌های تاریخی فارسی است که شمس‌الدین کاشانی آن را در بحر متقارب و به تقلید از شاهنامه فردوسی در ابتدای قرن هشتم سروده است.
این اثر صورت منظوم بخشی از جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی است. شهنامه چنگیزی از منابع مهم تاریخ و به‌ویژه ادبیات عصر ایلخانان محسوب می‌شود.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.