شیرزاد و گلشاد

شیرزاد و گلشاد

تصحیح و تحقیق محمد جعفری قنواتی

این مجموعه داستان از جمله کتاب‌های موسوم به جامع‌الحکایات است که به سبب شمار فراوان داستان‌ها، روایت‌های منحصر‌به‌فرد و دربرداشتن روایت‌هایی فراوان از افسانه‌های شفاهی اهمیت ویژه‌ای یافته است.
همچنین از آنجا که کتاب در بخارا تحریر شده، شامل گنجینه‌ای از واژه‌هایی است که در فارسی رایج در ایران به کار نمی‌رود و ازاین‌رو از منظر زبانی نیز حائز اهمیت بسیار است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.