فتوت، قلندری و ادبیات عامیانه ایران

فتوت، قلندری و ادبیات عامیانه ایران

کتاب حاضر مجموعه سی و دو مقاله دانشنامه‌ای است در موضوع فرهنگ و ادب عامۀ ایران که مقالات آن اغلب به طریقی با یکدیگر مرتبطند. مهم‌ترین داستان‌های عامیانه همچون امیر ارسلان، حسین کرد شبستری و حمزه‌نامه و برخی از شخصیت‌های نام‌آشنای آنها در این اثر به‌تفصیل معرفی شده‌اند. همچنین بخشی از مقالات این مجموعه به آیین فتوت و قلندری و نیز تاثیر آنها بر ادبیات مردم‌پسند فارسی اختصاص یافته و دربردارنده مطالب تازه‌‌ است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.