فرمانروایی خاندان بویه

فرمانروایی خاندان بویه

آل بویه خاندانی ایرانی و شیعی بودند که بر دستگاه خلافت عباسی سیطره کلی یافتند و عصر آنان از درخشان‌ترین ادوار فرهنگی قلمرو شرقی اسلام است.
این کتاب پژوهشی است درباره این خاندان و عصر فرمانروایی آنان. مولف پس از اشاره به خاستگاه و نسب بوئیان به ذکر احوال فرمانروایان بوئی و شیوه ملکداری آنها پرداخته و وزارت و دیوانسالاری را در عهد ایشان به ترتیب تیره‌هایشان بررسیده است. القاب و عناوین، سکه‌ها، اقطاعات و دیگر منابع درآمد آل بویه، تحولات اجتماعی و کشاکش‌های مذهبی و نیز وضع دانش و ادب در قلمرو بوئیان از دیگر موضوعات مهم این کتاب است.‌

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.