مجله آینده (سال اول)

مجله آینده (سال اول)

موسس و مدیر مسئول دکتر محمود افشار

مجله سیاسی، اجتماعی، ادبی و تاریخی آینده در سال ۱۳۰۴ به همت دکتر محمود افشار و با هدف حفظ وحدت ملی و ترویج و تعمیم زبان فارسی تاسیس شد. دوره نخست این مجله با وقفه‌هایی- طی چهار دوره- تا ۱۳۳۹ انتشار یافت. مقاله‌های سال اول آینده را گذشته از خود دکتر افشار غالبا رجال نامی سیاست و ادب آن عصر مانند سید حسن تقی‌زاده، محمود عرفان، علی دشتی، رشید یاسمی، سعید نفیسی، علی‌اکبر سیاسی، عیسی صدیق، مشرف‌الدوله نفیسی، ابوالحسن فروغی، یحیی دولت‌آبادی و سید احمد کسروی می‌نوشتند. آنچه در این مجلد در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد دوازده شماره سال نخست مجله است که از تیر ۱۳۰۴ تا آبان ۱۳۰۵ به چاپ رسیده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.