مجله آینده (سال سوم)

مجله آینده (سال سوم)

موسس و مدیر مسئول دکتر محمود افشار

مجله سیاسی، اجتماعی، ادبی و تاریخی آینده در سال ۱۳۰۴ به همت دکتر محمود افشار و با هدف حفظ وحدت ملی و ترویج و تعمیم زبان فارسی تاسیس شد. دوره نخست این مجله با وقفه‌هایی- طی چهار دوره- تا ۱۳۳۹ انتشار یافت. مقاله‌های سال سوم آینده را گذشته از خود دکتر افشار غالبا رجال نامی سیاست و ادب آن عصر مانند دکتر قاسم غنی، حبیب‌الله آموزگار، محمود عرفان، دکتر محمد مصدق، رشید یاسمی، سعید نفیسی، ملک‌الشعراء بهار، ارسلان خلعتبری و ابراهیم پورداود می‌نوشتند. آنچه در این مجلد در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد شانزده شمارۀ سال سوم مجله است که از مهر ۱۳۲۳ تا اسفند ۱۳۲۴ به چاپ رسیده است.

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.