مشکاه المصابیح

مشکاه المصابیح

تصحیح و تحقیق دکتر امین حق‌پرست

مشکاه المصابیح از مصطفی بن قباد لاذقی از فرهنگ‌‌‌های عربی به فارسی است که احتمالا در نیمه دوم سده هفتم یا اوایل سدۀ هشتم در آسیای صغیر تالیف شده است.
مولف کوشیده است تا با استفاده از فرهنگ‌های مصادر و اسامی پیشین، فرهنگ مفصلی با تنظیم الفبایی تازه درست کند. برابرهای فارسی این فرهنگ گاه متاثر از گونه زبانی آن منطقه است و برای حدود هزار مدخل معادل ترکی نیز آورده شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.