مقالات سعید نفیسی (در زمینه تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران)

مقالات سعید نفیسی (در زمینه تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران)

به کوشش مسعود عرفانیان

سعید نفیسی، دانشمند خدمتگزار فرهنگ و ادب ایران‌زمین بود که جوهر حیات را از آغاز جوانی تا دم آخر زندگی بر زادبوم خود موقوف ساخته بود. به فرهنگ و تاریخ و زبان کشورش خدمات بسیار کرد و یادش در صفحات کتب زبان فارسی و تحقیقات ایرانی جاودانه خواهد ماند. سومین جلد از مجموعه مقالات او شامل شصت و هشت مقاله پیرامون ایران باستان، دوران اسلامی، مسیحیت، جشن‌ها و آئین‌ها، دوره قاجار، باستان‌شناسی و هنر، جغرافیای تاریخی و تصوف است که در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.