نادرشاه

نادرشاه

ترجمه ویلم فلور، داریوش مجلسی

این کتاب گزارشی است مختصر و پرفایده درباره سقوط صفویان و ظهور نادر که به دستور کارل کوناد، رئیس کمپانی هند شرقی هلند در ایران، همزمان با رخداد این وقایع خطیر به زبان هلندی نوشته شده است.
این گزارش که در آرشیو ملی هلند محفوظ است تا‌کنون به هیچ زبانی منتشر نشده و ترجمه فارسی آن نخستین چاپ این اثر است.
از وجوه اهمیت این نوشتار اطلاعاتی است که البته اغلب با لحن گزنده و انتقادی، درباره آغاز کار نادر و بعضی کوشش‌های او برای کسب قدرت و نیز دلایل هجوم وی به هند به دست می‌دهد.
دربرداشتن چند فقره از نامه‌های نادرشاه به پسرانش و بعضی صاحب‌منصبان بلندپایه که در تواریخ آن عهد دیده نمی‌شوند و یا فقط به مضمون کلی آنها اشاره شده بر ارزش این گزارش افزوده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.