کلیات اشرف مازندرانی

کلیات اشرف مازندرانی

تصحیح و تحقیق دکتر هومن یوسفدهی

محمدسعید اشرف مازندرانی (۱۰۳۷-۱۱۲۰ق) زاده و پرورش‌یافته اصفهان و از شاعران مهاجر به هند در عهد اورنگ‌زیب و آموزگار دختر او، زیب‌النسا، بود. اشرف که در ساختن معما نیز دستی داشته، در قصیده‌سرایی بیشتر از کمال‌الدین اسماعیل و در غزل از استادش، صائب، تاثیر پذیرفته است. اشعار او از نظر اشتمال بر اصطلاحات و کنایات یکی از دیوان‌های مهم عصر صفوی است و به همین سبب مورد توجه و استناد فرهنگ‌نویسان نیز بوده است. کتاب حاضر کلیات اوست که بر اساس نسخ معتبر، از جمله دو نسخه به خط شاعر، همراه با مقدمه تفصیلی و تعلیقات، تصحیح شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.