کلیات اشعار حکیم شفایی اصفهانی

کلیات اشعار حکیم شفایی اصفهانی

به کوشش دکتر محمد سیاسی

حکیم شرف‌الدین حسن شفایی اصفهانی از طبیبان و شاعران توانا و سرشناس اصفهان در سده‌های دهم و یازدهم هجری است که شعرش کشش و تازگی‌های درخور توجه دارد.
کلیات اشعار شفایی شامل مثنوی‌های مجمع‌البحرین، مهر و محبت، دیده بیدار، نمکدان حقیقت و ساقی‌نامه است. رباعی، ترکیب‌بند، ترجیع‌بند، قطعه، قصیده و غزل قالب‌های دیگر تشکیل‌دهنده کلیات اشعار شفایی است. یکی از بخش‌های مهم این کتاب که برای نخستین‌بار منتشر می‌شود هجویات و هزلیات اوست که در کنار ویژگی‌های ادبی، فواید لغوی بسیاری نیز دارد.

جلد اول (مثنوی‌ها، ساقی‌نامه، رباعیات، ترکیب‌بندها، ترجیع‌بند، قطعات، قصاید)

جلد دوم (غزلیات، هزلیات)

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.