گزارشی درباره روابط بازرگانی ایران و کمپانی هند شرقی هلند در قرن ۱۸م.

گزارشی درباره روابط بازرگانی ایران و کمپانی هند شرقی هلند در قرن ۱۸م.

ترجمه ویلم فلور و داریوش مجلسی

این کتاب ترجمه گزارشی است از دیتارد وان رِیدِن (درگذشت: ۱۷۵۹م/ ۱۱۷۲ق)، یکی از اعضای کمپانی هند شرقی هلند، درباره فعالیت این شرکت در ایران به روزگار صفویان و اوایل عصر نادری که برای تحقیق در قسمتی از تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران بسیار مفید است. فعالیت کمپانی نامبرده که دفتر مرکزی آن در اندونزی قرار داشت، مقارن بود با فعالیت کمپانی هند شرقی انگلیس که می‌کوشید رقبای خود را به هر وسیله از ایران و اطراف اقیانوس هند دور کند و در این کار موفق شد. قسمتی از این گزارش در‌باره همین رقابت‌ها میان هلندی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و موضع ایرانیان در قبال آنهاست.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.