گفتار ادبی (جلد اول)

گفتار ادبی (جلد اول)

دکتر محمود افشار یزدی که به سبب دلبستگی به وطن، تمام اموال خود را در سال ۱۳۳۷ وقف زبان فارسی و وحدت ملی ایران‌زمین کرد خود از مردان دانشمند روزگار بود و جز آنکه مجله آینده را راه‌اندازی کرد تالیفات قابل توجهی نیز از خویش به یادگار گذاشت. در کتاب حاضر چهل و سه گفتار خواندنی از او درباره موضوعات مختلف مانند شعر و شاعری، نثر ادبی، لزوم آزادی فکر و قلم و انتشار و… گرد آمده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.