گنجینه مقالات (دوره ۲ جلدی)

گنجینه مقالات (دوره ۲ جلدی)

این کتاب برگزیده‌ای است از مقالاتی که دکتر محمود افشار طی هفتاد سال به رشته تحریر درآورده و اینک در دو جلد به چاپ رسیده است:

جلد اول: مقالات ادبی، تاریخی و اجتماعی
این جلد مربوط به مسائل سیاسی روز کشور، پاسخ به شبهاتی درباره نام و حدود ایران، انتقاد از برخی سیاست‌های دولت و اعمال ضد ایرانی روس و انگلیس است.

جلد دوم

جلد دوم: مقالات سیاسی یا سیاستنامه جدید
جلد دوم این مجموعه به مقاله‌های ادبی، تاریخی و اجتماعی اختصاص یافته و غالبا حاوی روشنگری‌های نویسنده درباره سیاست روسیه در ایران، نقد برخی مسائل اجتماعی، چند مقاله در موضوعاتی چون اقتصاد و وقف و نیز چند اقتراح و انتقاد ادبی و سیاسی است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.