ای زبان پارسی… (دوره ۳ جلدی)

ای زبان پارسی... (دوره ۳ جلدی)

به کوشش دکتر میلاد عظیمی

ای زبان پارسی مجموعه‌ای از نوشته‌های مهم و موثر دانشمندان، محققان و شاعران در زمینه زبان فارسی و مسائل مرتبط با آن است. ۱۳۹ مقاله و خطابه و مکتوب در موضوع زبان فارسی و قلمرو آن و نگاهبانی از آن، وحدت ملی، شیوه فارسی‌نویسی، فرهنگستان، واژه‌یابی و فارسی معیار، دستور زبان، فرهنگ فارسی و تدریس زبان فارسی، به همراه ۲۹ شعر در این کتاب گرد آمده است که خواننده را با نظرگاه‌های مختلفی که از عهد مشروطه درباره زبان فارسی ابراز شده آشنا می‌کند.

جلد اول دربرگیرنده پنجاه گفتار
جلد دوم دربرگیرنده پنجاه و دو گفتار
جلد سوم دربرگیرنده شصت و شش گفتار

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.