فرزند زنده‌یاد ایرج افشار در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۴ جانشین ایشان شد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.