حبیب‌الله آموزگار (۱۳۵۹-۱۲۶۹)

عضو فقید شورای تولیت

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

دولتمرد و نویسنده

حبیب‌الله آموزگار در سال ۱۲۶۹ در اصطهبانات فارس زاده شد. در نوجوانی برای تحصیل علوم دینى به شیراز رفت و مقدمات فقه، اصول و فلسفه را در آنجا آموخت. در سال ۱۲۹۰ به تهران آمد و مدتی با تدریس و ترجمه روزگار می‌گذرانید. در ۱۲۹۷ به ریاست مدرسۀ ادب رسید و پس از ۶ سال از سوی محتشم‌السلطنه، وزیر معارف وقت، به ریاست معارف فارس منصوب شد. مدتی به وزارت دادگستری منتقل شد. در سال ۱۳۱۰ مجدداً به عنوان بازرس قضایى به دیوان کشور دعوت گردید. در کابینۀ حسین علا در ۱۳۲۹، مدت کوتاهی وزیر فرهنگ بود. در دورۀ دوم و سوم مجلس سنا به عنوان سناتور انتصابى از شیراز به نمایندگى رسید‌ و همچنین سردبیرى و دبیرى چندین نشریه از جمله اطلاعات آفتاب، صداى ایران، رهنما، علم و اخلاق، جهان آینده و دموکرات ایران را بر عهده داشت. از وی چند تألیف بر جای مانده که فرهنگ آموزگار یکی از آنهاست.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.