دکتر علی‌محمد میر (متولد ۱۳۰۲)

عضو شورای تولیت

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

استاد دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران

فرزند دکتر یوسف میر ایراونی. پس از اتمام مدرسه وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. با پایان‌یافتن جنگ جهانی دوم برای تحصیل پزشکی به سوئیس رفت و در بازگشت به دانشیارى دانشکدۀ پزشکى رسید و سال‏ها در بیمارستان هزار تختخوابى به درمان بیماران پرداخت. دکتر میر از پایه‌گذاران بیمارستان جم است و از سال ۱۳۵۹ طبابت در آن بیمارستان را آغاز کرد. او به همراه برادر خود کتابی در زمینه جراحی استخوان نوشت که از سوی انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید.

دکتر علی‌محمد میر در نخستین جلسۀ شورای تولیت در سال ۱۳۶۳، به ‌معرفی دکتر جمشید آموزگار به عضویت شورای تولیت درآمد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.