دکتر محمدعلی هدایتی (۱۲۹۳- ۱۳۶۵)

عضو فقید شورای تولیت

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

دولتمرد، نویسنده و استاد دانشگاه

سید محمدعلی هدایتی، فرزند حاج سید احمد، در سال ۱۲۹۲ در تهران به دنیا آمد. پس از به پایان رساندن دورۀ ابتدایی و متوسطه، وارد مدرسۀ عالی حقوق و علوم سیاسی شد و مدرک لیسانس گرفت. سپس به استخدام وزارت دادگستری درآمد. پس از مدتی برای ادامۀ تحصیل به سوئیس رفت و در ۱۳۱۷ موفق به اخذ دکترای دولتی حقوق کیفری از دانشکدۀ ژنو شد. او در همین سال، دیپلم عالی جرم‌شناسی را از مدرسۀ عالی جرم‌شناسی پاریس دریافت کرد.

دکتر هدایتی در سال ۱۳۱۹ به ایران بازگشت و به عنوان دانشیار به استخدام دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران درآمد و به رتبۀ استادی رسید. او بعدها به معاونت و سپس ریاست دانشکدۀ حقوق رسید. مدتی ریاست وزارت دادگستری را نیز بر عهده داشت. او از اعضای پیوستۀ کمیسیون تدوین قانون آیین دادرسی کیفری بود و در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی نمایندگی ایران را داشت. از وی چندین اثر تحقیقی و تألیفی بر جای مانده است.

دکتر هدایتی، در بیست و نهم آذرماه ۱۳۶۵ در سوئیس درگذشت. پیکرش در آستانۀ حضرت عبدالعظیم شهر ری تهران به خاک سپرده شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.