مهربانو دکترافشار (۱۳۱۶-۱۳۹۴)

دبیر هیئت‌رئیسۀ شورای تولیت
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مهربانو دکتر افشار، فرزند دکتر محمود افشار، در ۱۳۷۷/۱۲/۲۰ به معرفی بهروز افشار، با سمت متولی منصوص منسوب به عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار درآمد. او در چهارم اسفند ۱۳۷۸ به سمت بازرسی آن بنیاد برگزیده شد و از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۳ دبیری هیئت‌رئیسۀ شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار را نیز بر عهده داشت. وی در ۱۲ مهرماه سال ۱۳۹۴ درگذشت.

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.