مهندس نادر افشار (۱۳۰۸-۱۳۷۸)

خزانه‌دار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.